{"@type":"WebPage","name":"Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Katowice - Program szkolenia","description":"Program Kursu Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Katowice. Przewóz osób, przewóz rzeczy, spedycja, kurs Śląsk Transport drogowy ","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/program"}

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W TRANSPORCIE DROGOWYM

Temat zajęć edukacyjnych

Ilość godzin teoretycznych

Ilość godzin praktycznych

Prawo cywilne

5

0

Prawo handlowe

5

0

Prawo socjalne

5

0

Prawo podatkowe

5

 

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

5

0

Dostęp do rynku

5

0

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

5

0

Bezpieczeństwo drogowe

5

0

Zadania problemowe – transport rzeczy

0

7

Zadania problemowe – transport osób

0

7

 

40

14

 

54

PROGRAM SZKOLENIA

Miejsce szkolenia: Katowice

 

Ulica:

Al. Korfantego 141

Numer telefonu:

503656828

Strona www:

www.certyfikatkatowice.pl

E-mail:

kurs@certyfikatkatowice.pl

Nazwa szkolenia:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

– przewóz osób, przewóz rzeczy/spedycja

 

Czas trwania i sposób organizacji:

 

Liczba godzin: 54, w tym

a) zajęcia teoretyczne: 40 godzin

b) zajęcia praktyczne:  14 godzin

 

Cele kształcenia:

- Poszerzenie wiedzy specjalistycznej (podnoszenie kwalifikacji).

- Zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu;

 

Efekty kształcenia:

- uczestnik potrafi rozwiązywać zadania problemowe z zakresu objętego egzaminem na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym

- uczestnik posiada wiedzę niezbędną do uzyskania wyniku pozytywnego z testu egzaminacyjnego.

 

Nabyte kwalifikacje/rodzaj uprawnień/typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z obowiązującym drukiem MEN

- Certyfikat kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym wydany przez Instytut Transportu Samochodowego – po zdanym egzaminie

INFORMACJE O EGZAMINE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL