{"@type":"WebPage","name":"Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Katowice - Program szkolenia","description":"Program Kursu Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Katowice. Przewóz osób, przewóz rzeczy, spedycja, kurs Śląsk Transport drogowy ","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/program"}

INFORMACJE O EGZAMINE

Miejsce szkolenia: Jaworzno

 

Ulica:

Szczakowska 4

Numer telefonu:

503656828

Strona www:

www.certyfikatkatowice.pl

E-mail:

kurs@certyfikatkatowice.pl

Nazwa szkolenia:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

– przewóz osób, przewóz rzeczy/spedycja

 

Czas trwania i sposób organizacji:

 

Liczba godzin: 24, w tym

a) zajęcia teoretyczne

b) zajęcia praktyczne

 

Cele kształcenia:

- Poszerzenie wiedzy specjalistycznej (podnoszenie kwalifikacji).

- Zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu;

 

Efekty kształcenia:

- uczestnik potrafi rozwiązywać zadania problemowe z zakresu objętego egzaminem na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym

- uczestnik posiada wiedzę niezbędną do uzyskania wyniku pozytywnego z testu egzaminacyjnego.

 

Nabyte kwalifikacje/rodzaj uprawnień/typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:

- Certyfikat kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym wydany przez Instytut Transportu Samochodowego – po zdanym egzaminie

PROGRAM SZKOLENIA

Tematy zajęć edukacyjnych

 

  • Prawo cywilne
  • Prawo handlowe
  • Prawo socjalne
  • Prawo podatkowe
  • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Dostęp do rynku
  • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  • Bezpieczeństwo drogowe
  • Zadania problemowe – transport rzeczy
  • Zadania problemowe – transport osób

Temat zajęć edukacyjnych

Prawo cywilne

Prawo handlowe

Prawo socjalne

Prawo podatkowe

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami

przedsiębiorstwa

Dostęp do rynku

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

Bezpieczeństwo drogowe

Zadania problemowe – transport rzeczy

Zadania problemowe – transport osób

 

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W TRANSPORCIE DROGOWYM

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO