{"@type":"WebPage","name":"Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Katowice - Egzamin","description":"Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Katowice. Informacje o egzaminie ITS. Przewóz osób, przewóz rzeczy, spedycja, kurs Śląsk ","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/egzamin"}

Jeśli ukończyłeś studia, których program całkowicie pokrywa się z zakresem wymaganej wiedzy, nie będziesz musiał przystępować do egzaminu. W tym przypadku należy przesłać do ITS wniosek o wydanie certyfikatu  wraz z potwierdzeniem wpłaty.

 

Studia umożliwiające całkowite zwolnienie z egzaminu są prowadzone między innymi przez:

- Politechnikę Śląską - studia podyplomowe

- Wyższą Szkołę Bankową w Chorzowie - studia podyplomowe

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY

ZWOLNIENIE Z EGZAMINU

Przygotowujemy dla naszych kursantów wnioski egzaminacyjne, oraz wysyłamy je do Instytutu Transportu Samochodowego

 

Jeśli ukończyłeś studia, których program częściowo pokrywa się z zakresem wymaganej wiedzy, powiadom nas o tym. Skompletujemy dokumentację i pomożemy Ci w ubieganiu się o zwolnienie z części egzaminu. W tym przypadku egzamin będzie dotyczył pozostałych modułów, oraz zadań egzaminacyjnych. Sprawdź czy posiadasz w suplemencie do dyplomu wymagane przedmioty.

PRZYKŁADOWE ZADANIA

TERMINY EGZAMINU

REGULAMIN EGZAMINU

WYNIKI EGZAMINU

Egzaminy organizowane przez Instytut Transportu Samochodowego odbywają się w Katowicach:

 

Biuro Centrum - Sala konferencyjna, Katowice, ul. Mickiewicza 29.

 

Egzamin składa się z dwóch części:

- Test wielokrotnego wyboru - 64 pytania

- Dwa zadania praktyczne - tekstowe

 

Aby każda część została zaliczona, należy uzyskać co najmniej 50% punktów.

Egzamin zostaje uznany za zaliczony, jeśli z całości uzyska się co najmniej 60% punktów.

EGZAMIN

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W TRANSPORCIE DROGOWYM

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO