KURS W KATOWICACH

 

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W TRANSPORCIE DROGOWYM

MENU

INFORMACJE O EGZAMINIE

DRUKI DO UZYSKANIA LICENCJI

Egzamin:

Egzaminy odbywają się w Katowicach - Śląskie Centrum Edukacji OŚWIATA, Katowice, al. Korfantego 141.

Na stronie "informacje o egzaminie" możesz zapoznać się z szczegółowym zakresem wymaganej wiedzy oraz zobaczysz przykładowe zadania egzaminacyjne.

Licencja / Zezwolenie:

Komplet formularzy potrzebnych do uzyskania licencji międzynarodowej można pobrać ze strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Informacje i druki niezbędne do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, dostępne są na stronie SEKAP.

DRUKI DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA

ZAPISY

Poradniki:

- otwieram działalność w zakresie przewozu osób

- otwieram firmę spedycyjną

- otwieram działalność w zakresie przewozu towarów

 

Poradniki oraz szczegółowe informacje na temat Certyfikatu Kompetencji Zawodowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju

 

PORADNIKI

LINKI

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA: 13.01.2018

 

 

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym - Przewóz Osób oraz Przewóz Rzeczy.

 

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych uprawnia do uzyskania:

  • Licencji oraz zezwolenia na wykonywanie krajowego i międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego osób lub rzeczy.
  • Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
  • Licencji spedytora - na wykonywanie pośrednictwa w zakresie wykonywania transportu drogowego rzeczy.

 

 

Harmonogram szkolenia:

- 13.01.2018 - 8:00 - 16:00

- 14.01.2018 - 8:00 - 16:00

- 20.01.2018 - 8:00 - 16:00

- 21.01.2018 - 8:00 - 16:00

- 27.01.2018 - 8:00 - 16:00

- 28.01.2018 - 8:00 - 16:00

- 10.02.2018 - Egzamin

 

 

Zakres szkolenia obejmuje:

- Prawo handlowe
- Prawo socjalne
- Prawo podatkowe
- Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami
- Dostęp do rynku
- Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
- Bezpieczeństwo drogowe
- Zadania problemowe - transport rzeczy
- Zadania problemowe - transport osób

 

 

Kwalifikacje wykładowców:

Zespół wykładowców w latach 1998-2002 pracując w ITS tworzył podwaliny certyfikacji przewoźników drogowych w Polsce i uruchamianiu procesu egzaminowania. Nasi wykładowcy zarządzali procesem egzaminowania i przeegzaminowali prawie 80000 przewoźników drogowych. Od 2004 roku regularnie przygotowują uczestników szkoleń do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Wykładowcy są także autorami podręcznika "Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego".

 

 

Cena kursu: 1200,00zł

 

W cenie kursu zapewniamy:

- najlepszą kadrę specjalistów,

- podręcznik,

- materiały w wersji elektronicznej, bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych - dostęp do platformy e-learningowej

- drobny poczęstunek.


Zapewniamy dostęp do testów i materiałów do czasu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu.

 

Czas trwania szkolenia: 3 weekendy (3 soboty, 3 niedziele) w godz. 8.00 – 16.00.

Forma zajęć: wykład, dyskusja, zajęcia praktyczne (zadania, testy), prezentacje.

Miejsce szkolenia: Śląskie Centrum Edukacji OŚWIATA, Katowice, al. Korfantego 141 - bezpłatny parking przy budynku.

 

Ośrodek posiada:

- Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty

- Certyfikat ISO 9001:2008

- Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

- Wpis niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Miasto Katowice

Nie pobieramy zaliczek, ani przedpłat.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, zapraszamy do zakładki "kontakt".

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE