{"@type":"WebPage","name":"Kwalifikacja wstępna kierowców KURS Katowice, Jaworzno, Śląsk","description":"Kwalifikacja wstępna kierowców. Kurs na przewóz osób, Kurs na przewóz osób. JAWORZNO ŚLĄSK. Transport drogowy","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/kwalifikacja"}

Zapraszamy także na kurs:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
 • Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG.

 

 

Istnieje możliwość wykonania badań psychotechnicznych w języku polskim oraz ukraińskim.

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: 503 656 828

 

Wypełniając poniższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6, pkt 1 a,b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu nawiązania kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Zgoda jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie jej będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia kontaktu i uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

Zapisz się na szkolenie:

Imię i Nazwisko
Numer telefonu
Twój e-mail:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4

43-600 JAWORZNO

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KIEROWCÓW

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowy kurs dla wszystkich zawodowych kierowców. Dotyczy przewozu osób, oraz przewozu rzeczy. Kwalifikacji wstępna kierowców, umożliwia pracę w charakterze zawodowego kierowy autobusu lub samochodu ciężarowego w przedsiębiorstwach na terenie Unii Europejskiej.


Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują Świadectwo kwalifikacji.

 

Szkolenia prowadzimy w języku polskim, oraz ukraińskim.

 

 

Kogo dotyczy:

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D (autobusy) po 10 września 2008, oraz kategorii C (samochody ciężarowe) po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez niej nie można wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

 

 

Wymagania dotyczące kierowcy zawodowego:

 • 18 lat

       - Kategoria C   – Kwalifikacja wstępna
       - Kategoria C1 – Kwalifikacja wstępna przyspieszona

 • 21 lat

       - Kategoria C   – Kwalifikacja wstępna przyspieszona
       - Kategoria D   – Kwalifikacja wstępna
       - Kategoria D1 – Kwalifikacja wstępna przyspieszona (tylko na liniach regularnych do 50km)

 • 23 lata

       - Kategoria D – Kwalifikacja wstępna przyspieszona

 

 

Czas trwania szkolenia:

 

Kwalifikacja wstępna:
Szkolenie trwa 280 godzin, w tym:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych,
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6 stopniowym symulatorze (4 godziny na płycie poślizgowej).

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona:
Szkolenie trwa 140 godzin, w tym:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych,
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej.

 
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca (w przypadku gdy kierowca ma już kwalifikację na kategorię C, a potrzebuje na D i odwrotnie):
Szkolenie trwa 70 godzin, w tym:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

 
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (w przypadku gdy kierowca ma już kwalifikację na kategorię C, a potrzebuje na D i odwrotnie):
Szkolenie trwa 35 godzin, w tym:

 • 32,5 godzin zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

 

 

Orientacyjne ceny szkolenia:

 • Kwalifikacja wstępna: 3800 zł.
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona: 2300 zł.
 • Kwalifikacja wstępna: 900 zł.
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca: 600 zł.

Ceny uzależnione są od ilości szkolonych osób.

 

 

Egzamin

 • Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań części podstawowej, oraz 10 pytań części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania to test jednokrotnego wyboru. Test uznawany jest za zaliczony po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.
 • Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z części specjalistycznej. Egzamin trwa 15 minut.

 

 

 

Terminy szkolenia ustalamy indywidualnie.

 

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o uzupełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dokładnego terminu szkolenia

KURS W JAWORZNIE

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KIEROWCÓW

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W TRANSPORCIE DROGOWYM

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO