{"@type":"WebPage","name":"KURS Czas pracy kierowców, obsługa tachografów Katowice, Jaworzno","description":"KURS Czas pracy kierowców Katowice, Jaworzno.\nKURS Obsługa tachografów cyfrowych Katowice, Jaworzno, ŚLĄSK. Szkolenia u klienta","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/czaspracy"}

KURS W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zapraszamy także na kurs:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: 503 656 828

 

Wypełniając poniższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6, pkt 1 a,b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu nawiązania kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Zgoda jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie jej będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia kontaktu i uczestnictwa w szkoleniu.

 

Zapisz się na szkolenie

Imię i Nazwisko
Numer telefonu
Twój e-mail:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4

43-600 JAWORZNO

CZAS PRACY KIEROWCÓW I OBSŁUGA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Szkolenie Czas pracy kierowców, obsługa tachografów cyfrowych organizujemy:

 • w naszym ośrodku w Jaworznie
 • w siedzibie zamawiającego

 

Szkolenie obejmuje przepisy dotyczące norm czasu pracy kierowców wg prawa unijnego i polskiego, regulujące m.in czas pracy, jazdy i odpoczynek kierowcy oraz przepisy dotyczące budowy i zasad użytkowania tachografów cyfrowych oraz kart i wydruków tachograficznych. Przeznaczone jest zarówno dla kierowców samochodów ciężarowych, autobusów, osób zarządzających transportem drogowym, osób rozliczających czas pracy kierowców oraz przewoźników drogowych.

 

 

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 

Czas pracy kierowców:

1. Polskie i unijne przepisy w zakresie czasu pracy

 • rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.

2. Czas prowadzenia pojazdu       

 • przerwy w prowadzeniu pojazdu
 • odpoczynek kierowców
 • zwolnienia ze stosowania przepisów
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców i jej porównanie z przepisami unijnymi

3. Czas pracy i jego normy

 • systemy czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
 • dyżur i czas dyspozycji
 • dodatkowe obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy

4. Rozliczanie i kontrola czasu pracy

 


Obsługa tachografów cyfrowych:

1. Podstawy prawne i informacje ogólne

 • podstawy prawne stosowania tachografów cyfrowych
 • definicje
 • budowa tachografu cyfrowego
 • funkcje i tryby pracy tachografu

2. Karty tachograficzne

 • wymagania wobec kart tachograficznych
 • rodzaje kart, rejestrowane na nich informacji i ich zastosowanie

3. Piktogramy

 • omówienie znaczenia piktogramów używanych w tachografach cyfrowych

4. Wydruki

 • unifikacja bloków informacyjnych
 • budowa wydruku
 • rodzaje wydruków
 • omówienie wydruków pod kątem nabycia umiejętności ich czytania i interpretacji

5. Zasady obsługi tachografów cyfrowych

 • przygotowanie pojazdu do eksploatacji
 • blokady firmowe
 • zasady obsługi tachografu w czasie jazdy i na postoju
 • menu tachografu i jego wykorzystanie

 

 

Cena kursu: 1000,00zł za grupę do 10 osób + koszt dojazdu instruktora w przypadku szkolenia w siedzibie zamawiającego.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 

Terminy szkolenia ustalamy indywidualnie.

 

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o uzupełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dokładnego terminu szkolenia

CZAS PRACY KIEROWCÓW, OBSŁUGA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO