{"@type":"WebPage","name":"Kurs ADR Katowice, Jaworzno, Chorzów - Przewóz towarów niebezpiecznych","description":"KURS ADR - przewóz towarów niebezpiecznych - Jaworzno, Chorzów, Śląsk.\nSzkolenie podstawowe wszystkich klas, cysterny. Katowice","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/adr"}

Zapraszamy także na kurs:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Podstawa prawna:

 • Umowa ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), Z dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481).
 • Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych - ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.)
 • Ustawa o transporcie drogowym - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1571 z zm.).

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: 602 261 948

 

Wypełniając poniższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6, pkt 1 a,b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu nawiązania kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Zgoda jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie jej będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia kontaktu i uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

Zapisz się na szkolenie

Imię i Nazwisko
Numer telefonu
Twój e-mail:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4

43-600 JAWORZNO

ADR - PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA: 29 CZERWCA 2019

 

 

Szkolenie umożliwia kierowcom uzyskanie uprawnień na wykonywanie przewozów towarów niebezpiecznych.

Dla kierowców szkolenia w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych są obowiązkowe i wykonuje się je co 5 lat.

 

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy przystępują do egzaminu zewnętrznego.

 

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:

 

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • główne rodzaje zagrożeń,
 • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 • ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
 • ochrona towarów niebezpiecznych

 

 

 

Cena kursu: 400,00zł

 

Czas trwania szkolenia: 24 godziny

 

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o uzupełnienie formularza.

 

KURS W JAWORZNIE

 

ADR - PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO