{"@type":"WebPage","name":"Kurs doradcy ADR Katowice, Chorzów - Doradca ADR","description":"Kurs Doradca ADR. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w zakresie uzyskania uprawnień Doradcy ADR. Katowice, Chorzów, Śląsk - Doradca ADR","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/doradcaadr"}

DORADCA ADR - KURS NA DORADCĘ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

KURS W CHORZOWIE

 

Kurs na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień Doradcy ADR.

 

Zapisy przyjmujemy do 11.09.2019 - 14:00.

 

Harmonogram szkolenia:

- 16.09.2019 - 16:30-20:15

- 17.09.2019 - 16:30-20:15

- 18.09.2019 - 16:30-20:15

- 23.09.2019 - 16:30-20:15

- 26.09.2019 - 16:30-20:15

- 28.09.2019 - 16:30-20:15

- 30.09.2019 - 16:30-20:15

 

 

Wymagania dotyczące uczestnika:

 •   wykształcenie wyższe,
 •   niekaralność.

 

 

Każdy podmiot, który prowadzi działalność w zakresie:

 •   transport towarów niebezpiecznych,
 •   załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych,
 •   zapakowanie lub napełnianie towarów niebezpiecznych,

jest zobowiązany do wyznaczenia co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.(Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych)

 

 

Zakres szkolenia:

 •  Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych, - Klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 •  Zasady znakowania,
 •  Budowa i używanie opakowań,
 •  Dokumentacja,
 •  Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych,
 •  Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem,
 • Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem,
 • Pojazdy,
 • Załadunek i rozładunek,
 • Przewóz w cysternach,
 • Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych,
 • Ratownictwo techniczne i chemiczne,
 • Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem,
 • Ćwiczenia,
 • Konsultacje

 

 

 

Cena kursu: 1200,00zł.

 

 

Czas trwania szkolenia: 44 godzin

 

 

 

Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny.

Egzamin doradcy ADR składa się z trzech części:

 • ogólnej - zestaw 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru,
 • specjalistycznej - zestaw 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru,
 • zadania praktycznego.

 

Warunkiem jego zdania jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi w pierwszych dwóch częściach i rozwiązanie zadania praktycznego.

 

 

Świadectwo doradcy ADR wydawane jest przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego i ważne jest przez okres 5 lat.

Posiadacz świadectwa doradcy może przedłużyć jego ważność na okres kolejnych 5 lat jeśli:

 • nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy, uzyskał wynik pozytywny z egzaminu.

 

KURS DORADCY ADR

www.certyfikatkatowice.pl

MIEJSCE SZKOLENIA:

ul.Kurta Aldera 44, Chorzów

Imię i Nazwisko
Numer telefonu
Twój e-mail:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: 503 656 828

 

 

Wypełniając poniższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6, pkt 1 a,b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu nawiązania kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Zgoda jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie jej będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia kontaktu i uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania

INNE SZKOLENIA DLA TRANSPORTU

Zapraszamy także na inne szkolenia: