{"@type":"WebPage","name":"Kurs doradcy ADR Katowice, Chorzów - Doradca ADR","description":"Kurs Doradcy ADR. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w zakresie uzyskania uprawnień Doradcy ADR. Katowice, Chorzów, Śląsk - Doradca ADR","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/doradcaadr"}

Zapraszamy także na inne szkolenia:

INNE SZKOLENIA DLA TRANSPORTU

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: 503 656 828

 

 

Wypełniając poniższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6, pkt 1 a,b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu nawiązania kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Zgoda jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie jej będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia kontaktu i uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania

Imię i Nazwisko
Numer telefonu
Twój e-mail:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

MIEJSCE SZKOLENIA:

ul.Kurta Aldera 44, Chorzów

Adres Kurs Doradca ADR

KURS DORADCY ADR

www.certyfikatkatowice.pl

Kurs na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ADR przygotowuje do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny w celu uzyskania uprawnień Doradcy ADR.

 

 

Rozpoczęcie szkolenia: 08 listopada 2021 r. - godzina 10:00

 

 

 

 

Przykładowy harmonogram spotkań

 

Termin egzaminu jest wyznaczany przez Transportowy Dozór Techniczny - terminy egzaminów

 

 

Każdy podmiot, który prowadzi działalność w zakresie:

 

 •   transport towarów niebezpiecznych,
 •   załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych,
 •   zapakowanie lub napełnianie towarów niebezpiecznych,

jest zobowiązany do wyznaczenia co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.(Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych)

 

 

Zakres szkolenia:

 •  Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych, - Klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 •  Zasady znakowania,
 •  Budowa i używanie opakowań,
 •  Dokumentacja,
 •  Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych,
 •  Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem,
 • Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem,
 • Pojazdy,
 • Załadunek i rozładunek,
 • Przewóz w cysternach,
 • Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych,
 • Ratownictwo techniczne i chemiczne,
 • Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem,
 • Ćwiczenia,
 • Konsultacje

 

 

 

Cena kursu: 1300,00zł.

 

 

Czas trwania szkolenia: 44 godzin

 

 

Wymagania dotyczące przystąpienia do egzaminu:

 • wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu, 
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500,00zł.

 

 

Egzamin doradcy ADR składa się z trzech części:

 • ogólnej - zestaw 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru,
 • specjalistycznej - zestaw 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru,
 • zadania praktycznego.

 

W ramach szkolenia otrzymają Państwo zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych oraz testów.

 

Warunkiem jego zdania jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi w pierwszych dwóch częściach i rozwiązanie zadania praktycznego.

 

 

Świadectwo Doradcy ADR wydawane jest przez Dyrektora Transportowo Dozoru Technicznego i ważne jest przez okres 5 lat.

Posiadacz świadectwa doradcy może przedłużyć jego ważność na okres kolejnych 5 lat jeśli:

 • nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy, uzyskał wynik pozytywny z egzaminu.

 

KURS DORADCY ADR W CHORZOWIE

 

KURS NA DORADCĘ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Doradca ADR - Kurs na Doradcę ADR - Kurs Doradcy ADR

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO